CURATOR MARTIN SCHIBLI til utstillingen EN DAG ELLER EN ANNAN Galleri Skelderhus 2019

Kollandsrud måleri är uppbyggt i flera lager vilket för med sig ett djup i varje enskild målning och som tillsammans skapar ett expanderande universum. Verken tycks uppstå i ett flöde av ett intuitivt arbete i ateljén där enskilda verk syns korsreferera till varandra. Det finns inga självklara motiv, och i den mån sådana kan skönjas förefaller de i lika hög grad vara upplösta. Snarare är verken att betrakta som poetiska subjektiva abstraktioner där målningarna inte refererar till något utanför sig själva, snarare verkar de motivera sitt eget existensberättigande.

En konsthistorisk referens skulle kunna utgöra informell konst. Ett begrepp som Michel Tapié introducerade i boken Un Art Autre (1952) där han beskriver den då nya konsten under 40- och i början av 50-talet. Informell konst beskrevs som en form av abstrakt konst, men som avvek från tidigare abstrakta verk genom att gå från det analytiska till det mer subjektiva. Konstnärer som kan räknas hit är bland Alberto Burri, Franz Kline, Karel Appel med flera. En tolkning är också att konstnärer under denna period försökte att skapa något nytt i konsten som svar på andra världskrigets erfarenheter. En konst fri från de historiska referenser och värderingar som inte kunnat förhindra – eller kanske snarare t o m orsakat – krig och förödelse.

Kanhända är Kollandsrud måleri också något som går att se som en intuitiv process att skapa något som snarare sträcker sig ut i rummet och vill skapa en ny förutsättning för konsten, befriat från centrets gravitation och påbud. En process som både kan tolkas som en optimistisk och okuvad syn på konsten och dess förmåga att befria sig från officiella diktat och dagens bekymmer – allt ifrån klimat, ekonomi, politik etc – för att en annan dag förhoppningsvis kunna infinna sig i ett ny värld – ett nytt universum.

Siri Kollandsrud är en norsk konstnär, utbildad i Berlin, idag bosatt i Köpenhamn. Hon har erhållit flertal arbets- och resestipendier samt ställt ut i flera länder, dock är det första gången hon ställer ut i Sverige. På Galleri Skelderhus visar konstnären målningar från senare år.

Martin Schibli i forbindelse med udstillingen i Galleri Skelderhus september 2019

Utställningen var ett samarbete mellan galleri Skelderhus och curator Martin Schibli, internationellt verksam utställningscurator boende i Helsingborg.

Tekst Julie Damgaard  ( Se udstillingen )

Smittende kolorist av Grethe Hald


Øjeblikkets notationer Mai Misfeldt